หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A


คณะครูสายชั้นปฐมวัย


   

 นางนิตยา  อินทชุ่ม
หัวหน้าสายชั้น ปฐมวัยปีที่ 1
ประจำชั้นปฐมวัย 1/1

 

นางสาวจิราพร  คงพยัคฆ์
ประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ 1/1

 

 นางรัชนี   ศรเกษตริน
ประจำชั้นปฐมวัย 1/2

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

   

 นางสุพิชญา  หีตพัฒน์
ประจำชั้นปฐมวัย 1/2

 


 


ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
 

 


   

นางพัชราภรณ์  บัวคง
หัวหน้าวิชาการปฐมวัย
ประจำชั้นปฐมวัย 2/1

 

นางสาวนุชนาฎ  สุขสนอง
ประจำชั้นปฐมวัย 2/1

 

นางรติมา  เจียวก๊ก
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
ประจำชั้นปฐมวัย 2/2

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
 
ตำแหน่ง ครู

   

นางสาวราตรี ไทยปาน
ประจำชั้นปฐมวัย 2/2

 

นางสาวรัสยา พงศ์กิตติไพบูลย์
ประจำชั้นปฐมวัย 2/2

 


 ตำแหน่ง ครู
 
 ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
 

Page : [1] [2]

 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
358/4 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 272986 Fax: 077 272986
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :