หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A

 

   
นางสุทธิดา  ณ พัทลุง
หัวหน้าสายชั้น
 

นางชฎารัตน์  พิศภักดิ์

 
  นางสุทญ์ธาวีม์    มากชู
 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ พิเศษ

   

นางสาวสุนี   พันธวัฒน์

 

นายณรงค์ฤทธิ์   พรัดเมือง

 
 

 

 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
ตำแหน่ง ครู
 


 


 

 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
358/4 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 272986 Fax: 077 272986
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :