หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A

 

   
นางสุทธิดา  ณ พัทลุง
หัวหน้าสายชั้น
 

นางชฎารัตน์  พิศภักดิ์

 
  นางสุทญ์ธาวีม์    มากชู
 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ พิเศษ

   

นายณรงค์ฤทธิ์   พรัดเมือง

   
 

 

ตำแหน่ง ครู
   


 


 

 
หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/19 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 280543
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :