หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A

 

   

 นางนฤมล  แหวนเพ็ชร
หัวหน้าสายชั้น
 


นางเมตตา  กลิ่นเมฆ

 


นางวนิดา  รอดเจริญ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวฃาญ

 
 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

   


นางสาวเบญจพร  จิตต์จง

 

นางสาวศิลดา  สุทธิจุฑามณี

 

 
 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
ครูจ้างสอน (ภาษาจีน)
 


 

    
หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/19 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 280543
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :