หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A

 

   

 นางนฤมล  แหวนเพ็ชร
หัวหน้าสายชั้น
 


นางเมตตา  กลิ่นเมฆ

 

 นางสุรัตนา  รัตนานุพงศ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวฃาญ

 
 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

   


นางวนิดา  รอดเจริญ

 


นางสาวเบญจพร  จิตต์จง

 


นางอภิญญา จินดาศักดิ์

 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

   

นางสาวศิลดา  สุทธิจุฑามณี

   


ครูจ้างสอน (ภาษาจีน)
   

 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
358/4 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 272986 Fax: 077 272986
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :