หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A

 

   


นางสาวนิชพิมพ์  ขอจิตต์เมตต์
หัวหน้าสายชั้น

 
นายนันทวัฒน์  แหวนเพ็ชร
 

นางกรรณิกา  แก้วสงค์
 ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
 
ตำแหน่ง ครู  
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 

   


นางวิมลรัตน์   โพธิ์ประดิษฐ์

 
นางสาวสุฑามาศ  เผือกผ่อง
 

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 
 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 


 


 
 
   

 
หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/19 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 280543
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :