หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A

 

   


นางสาวนิชพิมพ์  ขอจิตต์เมตต์
หัวหน้าสายชั้น

 

นางกรรณิกา  แก้วสงค์
 


นางวิมลรัตน์   โพธิ์ประดิษฐ์

 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
 
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
 

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


   

 นายนันทวัฒน์   แหวนเพ็ชร
 


นางสาวรฐา   ทองมีเพชร

 
 ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
 
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
 


 


 
 
   

 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2017 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
358/4 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 272986 Fax: 077 272986
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :