หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A

 

   
 


นางอำพร    พ่วงแม่กลอง
หัวหน้าสายชั้น

 
 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

   


 นายวรรยุท   สัมพันธมาศ

 

นายยงยุทธ  ชัยทอง
 


นางณิชาภัทร   เอียดเกลี้ยง

 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

   

นายสมโชค  สุทธินุ้ย
 

 
 นางสาวนวลจันทร์   ชมภูพล
 


 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
 

 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
358/4 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 272986 Fax: 077 272986
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :