หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A

 

   
นางวิลาวัลย์  ดุริยะประพันธ์
หัวหน้าสายชั้น
 

นางนิตยา  สุวรรณมณี 

 


นางเฉลียว   อัครพงศธร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
 
 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 

 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

   


นางพจนารถ   วิทิพย์รอด

 


นางณภัทรชนก  สุทธิชยาพิพัฒน์

 

นายภาณุวัฒน์  จรูญรักษ์
 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
 
 ตำแหน่ง ครู
 

ตำแหน่งครู

 

  

 


 


 
 
   

 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
358/4 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 272986 Fax: 077 272986
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :