หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A

 

   
นางวิลาวัลย์  ดุริยะประพันธ์
หัวหน้าสายชั้น
 

นางนิตยา  สุวรรณมณี 

 


นางณภัทรชนก  สุทธิชยาพิพัฒน์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
 
 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
 ตำแหน่ง ครู

   


นายสมโชค  สุทธินุ้ย
 

 


 

 

นายภาณุวัฒน์  จรูญรักษ์
 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
 
 
 

ตำแหน่งครู

 

  

 


 


 
 
   

 
หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/19 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 280543
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :