หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A

 

   
 


นางสาวพิมพ์พิมล   สวัสดิเวทิน
หัวหน้าสายชั้น

 
 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

   


นางพรทิพย์  เปรมประสงค์

 


นายสาธิต  เสือทอง

 


นางกัญญารัตน์   ทองวิลัย

 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

   

นางอุทัย  เมืองพรหม

 


ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญกมล   ม่วงศรี

 
 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
 ตำแหน่ง ครู 
 
 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
358/4 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 272986 Fax: 077 272986
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :