หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A

 
 สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑

   


นายสมพร  ณ พัทลุง

 

นายไพรัช  ชิตเชื้อ
 


นางสาวราเชญ  ยุไร

หัวหน้าสายชั้น 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

 
 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

   


นางสาวสุรินดา วุฒิโภค

 


นายปัญกิจ   มณีโชติ

 


นางธัญญพัฒน์   ทิพย์มนตรี

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


 


    


 


 หน้าที่ 1 หน้าที่ 2


Page : [1] [2] [3]

 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
358/4 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 272986 Fax: 077 272986
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :