หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A

 

   


นางเบญจมาภรณ์ เดชมณี

 


นางสาวรสสุคนธ์   กุลศรี

 


นางสาวพัทธนันท์  เดชมณี

ผู้ช่วยครู

 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี


   


นางสาวพัชญา  พูนสุข

 


นางพยง  ดาวเรือง

 


นางเกษณี  นวลแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

ภารโรง

 

ภารโรง


   

นางสาวเกษรา   กลางรักษ์
   
นายอภิเดช  วิบูลศิลป์
 

นายสุริยา เคียนเขา
ภารโรง
 
ภารโรง
 
ภารโรง

   

  นายโชนันทร์   พรหมแช่ม
 

 
 พนักงานขับรถ
   

 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
358/4 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 272986 Fax: 077 272986
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :