หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
Change Language  
 
   - A   + A              

การประดิษฐ์ท่ารำ "ระบำดอกบัวผุด"                ดอกบัวผุด เป็นดอกไม้ที่น่าสนใจในการศึกษาค้นคว้าถึงความเป็นมา ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี  แต่มีผู้รู้จักและพบดอกบัวผุดของจริงน้อยมากนัก     เพราะไม่สะดวกกับการเดินทางที่ต้องเข้าไปในป่าดิบชื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก  ที่ใช้เวลาใน    การเดินทางหลายชั่วโมงและไปชมดอกบัวผุดแต่ละครั้งส่วนใหญ่จะพบเพียงดอกเดียวเท่านั้น  ระยะการออกดอกเป็นช่วงตามฤดูกาลเท่านั้น  นอกจากนี้สาเหตุจากป่าไม้ถูกทำลายไป               อย่างมหาศาลทำให้ระบบนิเวศน์ของป่าเปลี่ยนแปลงไปมาก  ผู้จัดทำได้มีแนวคิดประดิษฐ์         ระบำชุดนี้ขึ้นเพื่อนำมาแสดงเผยแพร่เป็นสื่อให้กับ บุคคลทั่วไปให้รู้จักดอกบัวผุดมากขึ้นและสนใจที่จะไปชมด้วยตนเอง   ณ. อุทยานแห่งชาติเขาสก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                                การคิดประดิษฐ์ท่ารำ “ระบำดอกบัวผุด”  ได้ศึกษาจากการเจริญเติบโตของดอกบัวผุด  ตั้งแต่ยังตูมอยู่ จนกระทั่งผลิบานเป็นดอกไม้มหึมามีสีแตงสวยสดงดงาม ซึ่งอยู่ได้ประมาณ 7  วัน  ในระหว่างที่ดอกบัวผุดบาน  มีแมลงวันหัวเขียวบินไปมาอยู่เพื่อนำเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียของดอกบัวผุดไปผสมกัน  หลังจากนั้นดอกบัวผุดก็ร่วงโรงไปตามกาลเวลา  จึงได้แบ่งลักษณะการแสดงออกเป็น 4 ส่วน  โดยการเปลี่ยนแปลงทำนองเพลงให้สอดคล้องกับท่ารำและลักษณะการแสดง 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
©Copyright 2002-2016 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
358/4 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 272986 Fax: 077 272986
Email : contact@t1surat.ac.th
Untitled Document
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :