หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ การประกวดแฟนต้ายุวทูต แห่งประเทศไทย" เด็กหญิงสุชาลินี ปูคะวนัช เด็กหญิงวิสสุตา นวลวัฒน์  เด็กหญิงธิดารัตน์ กลัดแก้ว ผู้ชนะเลิศแฟนต้ายุวทูตแห่งประเทศไทย ตัวแทนภาคใต้  ได้เดินทางไปรับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 ณ ศาลาดุสิดาลัย  พระราชวังสวนจิตรลดา


 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ส่งนักเรียน  เข้าร่วมการประกวดโครงการแฟนต้ายุวทูตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ รอบชิงชนะเลิศภาคใต้ในหัวข้อ "ร่วมทำสิ่งดีๆ ที่แตกต่าง เพื่อเรา เพื่อโลก" ณ ห้างโอเดียน แฟชั่นมอลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ ๓-๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ซึ่งจัดโดย บจก.ไทยน้ำทิพย์ หจก.โคคาโคล่า(ประเทศไทย) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ซึ่งทีม "ลูกแม่แตงอ่อน" จากโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ซึ่งนำเสนอโครงงาน "พิชิตโรคร้ายสายพันธุ์ใหม่ เพื่อเรา เพื่อโลก" และได้คว้าตำแหน่งแฟนต้ายุวทูตภาคใต้ไปครอง ได้แก่ เด็กหญิงสุชาลินี ปูคะวนัช เด็กหญิงวิสสุตา นวลวัฒน์  เด็กหญิงธิดารัตน์ กลัดแก้ว ได้รับคะแนนจากคณะกรรมการให้เป็นผู้ชนะเลิศแฟนต้ายุวทูตตัวแทนภาคใต้ ได้รับถ้วยพระราชทานจากพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท และได้เดินทางไปทัศนศึกษาและเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ร่วมกับตัวแทนแฟนต้ายุวทูตอีก 5 ภาค รวมทั้งสิ้น 18 คน ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่งานเวิลด์ เอ็กซ์โปร์ ๒๐๑๐ ที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนระหว่างวันที่ ๙-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ (คลิกดูภาพเพิ่มเติม) 
หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/19 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 280543
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :