หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A

 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

          โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ระลึก
ถึงพระคุณของครู
และได้จัดประกวดพานไหว้ครูของนักเรียนทุกช่วงชั้น โดยพิธีได้จัดขึ้น ณ สนามของโรงเรียนเทศบาล ๑
(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เมื่อวันที่  11 มิถุนายน 2558 โดยมีนายสุเวช รุ่งแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี

 

 


 
หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/19 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 280543
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :