หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A เด็กชายปวริศร์ ชมภูพล นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประกวดวาดภาพ ระบายสีภาพ รุ่นอายุระหว่าง 7 – 9 ปี ในการประกวด/แข่งขันการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานครบรอบ ๑๐๐ ปี การพระราชทานนาม สุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่ 25 – 31 กรกฎาคม 2558  ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี เทศบาลเมืองท่าข้าม จ.สุราษฎร์ธานี 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
358/4 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 272986 Fax: 077 272986
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :