หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A เด็กชายปวริศร์ ชมภูพล นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประกวดวาดภาพ ระบายสีภาพ รุ่นอายุระหว่าง 7 – 9 ปี ในการประกวด/แข่งขันการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานครบรอบ ๑๐๐ ปี การพระราชทานนาม สุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่ 25 – 31 กรกฎาคม 2558  ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี เทศบาลเมืองท่าข้าม จ.สุราษฎร์ธานี 
หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/19 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 280543
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :