หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A


 

 

            เมื่อวันศุกร์ที่  14 สิงหาคม  2558 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประเภทกรีฑา  "แตงอ่อนเกมส์ครั้งที่ 11  ประจำปี  2558  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้นักเรียน รู้รักสามัคคี รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียน  มีทักษะในด้านกีฬาประเภทต่าง ๆ ทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ คือ ผู้เรียนมีความสุข ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา ซึ่งโรงเรียนได้เน้นให้นักเรียนทุกคน มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้  โดยได้จัดแบ่งครูและนักเรียนเป็นหน่วยกีฬา 4 หน่วยสี  คือ สีชมพู  สีเขียว สีแสด และสีน้ำเงิน

  
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2017 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
358/4 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 272986 Fax: 077 272986
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :