หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A


 

               เด็กหญิงสุจิตา คงเวช นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  ส่งภาพวาดประกวดในหัวข้อ วรรณกรรมเจ้าฟ้าแห่งความประทับใจ ในโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 9 ซึ่งจัดโดยบริษัทอินทัส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยร่วมรณรงค์ ส่งเสริม และ สืบสานภาษา และวรรณกรรมไทย ผ่านบทประพันธ์ในรูปแบบของร้อยแก้ว ร้อยกรอง โคลง ฉันท์ ภาพย์ กลอน โดยใช้จินตนาการถ่ายทอดบทวรรณกรรมที่อ่านออกมาเป็นภาพวาดตามจินตนาการของตนเอง ซึ่งเด็กหญิงสุจิตา  คงเวช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร ในการนี้โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ในฐานะที่ได้ให้การสนับสนุนเยาวชนในการส่งผลงาน   ได้รับรางวัลจำนวน 10,000 บาท โดยมีนางสิริสมบูรณ์  อู่เงิน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล เมื่อ    
วัน 17 กันยายน 2558 
ณ หอศิลร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร


 

 

 

 


 
หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/19 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 280543
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :