หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A


 

             เมื่อวันที่  16 – 18 กันยายน  2558  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) นำสภานักเรียน จำนวน 36 คน
ทัศนศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมนักเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง
การจัดการศึกษาท้องถิ่น และการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ณ รัฐสภา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 16 กันยายน เดินทางไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง 
           วันที่ 17 กันยายน คณะครู สภานักเรียนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ณ ศาลาหทัยสมาคม  เยี่ยมชมรัฐสภา ศึกษาดูงานการปกครองและการปฏิบัติตนในระบอบประชาธิปไตย และศึกษาดูงาน
พรรคประชาธิปัตย์  เข้าเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วันที่ 18 กันยายนออกเดินทางไปอุทยานประวัติศาสตร์ราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ตลาดน้ำสามพันนาม


 

 

 


 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
358/4 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 272986 Fax: 077 272986
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :