หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A                      โรงเรียนเทศบาล ๑  (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)    ส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  รอบคัดเลือกภาคใต้  ครั้งที่ 33  ประจำปี 2558 “ ท่าตะเภาเกมส์ ”   ณ  สนามกีฬาจังหวัดชุมพร  ระหว่างวันที่  21-30  พฤศจิกายน  2558   ผลการแข่งมีดังนี้

               1.  เด็กชายสุรชัย  ขาวดำ  นักเรียนชั้น ป.6/4  ชนะที่ 3   รุ่น  12  ปี  ชาย  วิ่งผลัด  5  x  80 เมตร  และชนะที่ 3   วิ่งผลัด  8 x 50  เมตร                                        
               2.  เด็กหญิงนภัสนันท์ โสภณ  นักเรียนชั้น  ป. 5/3   ชนะที่ 2  รุ่น 12 ปี หญิง  วิ่งผลัด  5 x  80 เมตร
               3.  เด็กหญิงฐานิตา  มนต์แก้ว นักเรียนชั้น  ป. 5/3  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน  วิ่งผลัด  5  x  80 เมตร
               4.  เด็กหญิงปิยธิดา  ยะมะมัง นักเรียนชั้น  ป. 6/1  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน  วิ่งผลัด  5  x  80 เมตร และรางวัล เหรียญทองแดง   วิ่งผลัด  4 x 100  เมตร  
ซึ่งจะ
เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศต่อไป

  
หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/19 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 280543
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :