หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A


 

 

           โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประกวด      วาดภาระบายสีในหัวข้อ  กระทงครอบครัวงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558      ได้รับรางวัลดังนี้

      เด็กชายณัฐกร  หนูไชยแก้ว   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

      เด็กชายปวริศ  ชมพูพล    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

      เด็กหญิงนัธมลพรรณ  พิสุทธิ์กิจการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 
หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/19 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 280543
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :