หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A             นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ กรุงเทพฯ เกมส์ ๒๕๕๘ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๐-๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ผลการแข่งขันมีดังนี้

              ๑. เด็กหญิงนภัสนันท์ โสภณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงวิ่งผลัด ๘ x ๕๐ เมตร รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี หญิง
              ๒. เด็กหญิงฐานิตา มนต์แก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิ่งผลัด ๕
x ๘๐ เมตร และวิ่งผลัด ๘ x ๕๐ เมตร รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี หญิง
              ๓. เด็กหญิงปิยธิดา ยะมะมัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิ่งผลัด ๕
x ๘๐ เมตร และ วิ่งผลัด ๘ x ๕๐ เมตร รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี หญิงฅ
              ๔. เด็กหญิงเกศกนก ทรงประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิ่งผลัด      ๘
x ๕๐ เมตร รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี หญิง 
หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/19 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 280543
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :