หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑  (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  ตัวแทนภาคใต้ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  จากกิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน  ระดับชั้นม.๑ - ม.๓  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ    ครั้งที่  ๖๕   ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘    ณ  โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   เมื่อวันที่  ๒๗๓๑  มกราคม  ๒๕๕๙    


 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
358/4 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 272986 Fax: 077 272986
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :