หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑  (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  ตัวแทนภาคใต้ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  จากกิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน  ระดับชั้นม.๑ - ม.๓  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ    ครั้งที่  ๖๕   ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘    ณ  โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   เมื่อวันที่  ๒๗๓๑  มกราคม  ๒๕๕๙    


 
หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/19 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 280543
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :