หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A


 

 นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑  (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  นายคณิตสรณ์  พุทธพงศ์   นายสรวิศ  สิกธรรมและนางสาวรุ่งนภา  เมืองระรื่น  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ร่วมส่งผลงานนักเรียนเข้าประกวด  ในชื่อผลงาน “รวมพลังชาวแตงอ่อนร่วมใจประหยัดน้ำ”  ในโครงการยุวประปารวมใจประหยัดน้ำเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ดำเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาค  (กปภ.)  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและเงินทุนการศึกษา  ๖๐,๐๐๐ บาท  โดยรับมอบจากผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค  ณ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

  
หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/19 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 280543
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :