หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A           นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑  (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  ตัวแทนเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี  เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการใน “หาดใหญ่วิชาการ” ระดับภาคใต้  ครั้งที่ ๑๒   ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙   ณ  เทศบาลนครหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา    เมื่อวันที่  ๒๒–๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ที่ผ่านมา  ผลการแข่งขันปรากฏ ดังนี้
             ๑.   ประกวดโครงงานสังคมศึกษา  ม.๑-๓   ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ
             ๒.   ประกวดรำวงมาตรฐาน   ม.๑-๖  ได้รับรางวัลเหรียญทอง
             ๓.   กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  ป.๔-๖  ได้รับรางวัลเหรียญทอง
             ๔.  ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้  ป.๔-๖  ได้รับรางวัลเหรียญทอง
             ๕.  วาดภาพระบายสี  ป.๔-๖  ได้รับรางวัลเหรียญทอง
             ๖.  วาดภาพระบายสี  ม.๑-๓   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
             ๗.  กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน  ป.๔-๖   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
             ๘.  กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน  ม.๑-๓   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง


 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
358/4 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 272986 Fax: 077 272986
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :