หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A                นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  ตัวแทนเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี  เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  “สุราษฏร์ธานี  เมืองคนดีวิชาการ”  ระดับภาคใต้   ครั้งที่  ๑๓   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐    ณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี   เมื่อวันที่  ๒๑–๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ที่ผ่านมา 
 ผลการแข่งขันดังนี้
1. กิจกรรมวาดภาพระบายสี  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓   ได้รับรางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ ๑)  ได้เป็นตัวแทนภาคใต้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ระดับประเทศ ใน “งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น” ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
2. กิจกรรมวาดภาพระบายสี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓   ได้รับรางวัลเหรียญทอง   
3. กิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ได้รับรางวัลเหรียญทอง
4. กิจกรรมโครงงานปฐมวัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง   
5. กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   ได้รับรางวัลเหรียญทอง   
6. กิจกรรมการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง   
7. ผลการแข่งขัน ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และการประกวดรำวงมาตรฐาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

 


 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
358/4 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 272986 Fax: 077 272986
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :