หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A     เด็กหญิงดวงกมล  ทองคำยาน  นักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑  (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)   ได้รับรางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล  ๑,๒๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร การประกวดแต่งกลอนสุภาพ ระดับช่วงชั้นที่ ๓ งานวันภาษาไทยแห่งชาติ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๐   ณ  ห้องประชุมเมืองคนดี  ชั้น ๕   ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี   เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  และเป็นการสนับสนุน   ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในภาษาของตนเอง  เกิดตระหนักในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง   
 


 
หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/19 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 280543
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :