หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A          นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๔๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๐(ฉบับใหม่)” เพื่อให้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินการให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่  ๑๐๐ %  ตามกฎหมาย   โดย  หน่วยงานป้องกันละควบคุมโรค    เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๑  ที่ผ่านมา

 


 
หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/19 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 280543
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :