หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A          นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๔๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๐(ฉบับใหม่)” เพื่อให้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินการให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่  ๑๐๐ %  ตามกฎหมาย   โดย  หน่วยงานป้องกันละควบคุมโรค    เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๑  ที่ผ่านมา

 


 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
358/4 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 272986 Fax: 077 272986
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :