หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A            งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “๑ ธันวาคม วันเอดส์โลก” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนได้ให้ความเห็นใจ  ห่วงใยต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย  ตลอดจนให้ทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ อันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้การขยายตัวของโรคนี้ลดน้อยลง โดยนักเรียนได้ชมนิทรรศการวันเอดส์โรค  ร่วมเล่นเกมส์  และถาม-ตอบปัญหา  เมื่อวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ที่ผ่านมา
 


 
หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/19 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 280543
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :