หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A           เหล่าลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  ร่วมบำเพ็ญประโยชน์  เนื่องในวันวชิราวุธ  ๒๕  พฤศจิกายน  วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ผู้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายต่อประเทศชาติ  ทั้งในด้านการคมนาคม  การปกครอง  กิจการเสือป่าและลูกเสือ  รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดี
 


 
หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/19 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 280543
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :