หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A         เด็กชายศตวรรษ  คารมดี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  โรงเรียนเทศบาล ๑  (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตรายการโมเดิร์นไนน์ การ์ตูน และรายการ MCOT KIDS CLUB  ร่วมกับ บริษัท  ปตท. จำกัด (มหาชน)  ในการส่งผลงานเข้าประกวด  “เครื่องผลิตข้าวแบบอัตโนมัติ” กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์  โครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี ๕”  ภายใต้แนวคิด  “สิ่งประดิษฐ์คิดแบบไทย...ไปอินเตอร์”  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  เรื่องการรักชุมชนและต่อยอดสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ  เพื่อประเทศ  เมื่อเดือนกันยายน  ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา 


 
หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/19 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 280543
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :