หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A


                      โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ได้จัดให้มีโครงการปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเรียนและส่งเสริมด้านจริยธรรม ในระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความคิด ทักษะการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆ ตลอดจนทัศคติให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนต่อไป

 

 

 

 


 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
358/4 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 272986 Fax: 077 272986
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :