หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A

 


  


    


 


 


นางกรรณิกา  แก้วสงค์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิชาการโรงเรียน
 
นางพัชราภรณ์  บัวคง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วิชาการปฐมวัย (อนุบาล)
 
นางสาวสุนี  พันธวัฒน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วิชาการช่วงชั้นที่ 1

   


 


 
 นางสาวพิมพ์พิมล  สวัสดิเวทิน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วิชาการช่วงชั้นที่ 2
   
นางประภาพรรณ    ชนะสงคราม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

วิชาการช่วงชั้นที่ 3
 

 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
358/4 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 272986 Fax: 077 272986
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :