หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A

   

 


  

นายฐมพงษ์  ชนะกุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

    


 


 


นางสาวราตรี  ไทยปาน
งานธุรการ การเงิน งบประมาณ
 
นางสาวพิมพ์พิมล  สวัสดิเวทิน
พัสดุและครุภัณฑ์
 
นายสาธิต  เสือทอง 
นโยบายและแผน

   

นางธัญญพัฒน์  ทิพย์มนตรี
สารบรรณ/ทะเบียนนักเรียน

 


 
นางสาวนวลจันท่ร์  ชมภูพล
สารสนเทศ
 
   


 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2017 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
358/4 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 272986 Fax: 077 272986
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :