หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A


   

 


  

 

นางณภัทรชนก สุทธิชยาพิพัฒน์
ตำแหน่ง ครู 
หัวหน้างานบุคลากร

 

    


 


 


นางนิตยา  อินทชุ่ม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
บุคลากรช่วงชั้นปฐมวัย
 
นางเมตตา  กลิ่นเมฆ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
บุคลากรช่วงชั้นที่ 1
 
นางกัญญารัตน์   ทองวิลัย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
บุคลากรช่วงชั้นที่ 2

   


 


 
นางประภาพรรณ ชนะสงคราม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
บุคลากรช่วงชั้นที่ 3
 
นางณภัทรชนก สุทธิชยาพิพัฒน์
ตำแหน่ง ครู 
หัวหน้าทะเบียน แฟ้มประวัติ
 


 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
358/4 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 272986 Fax: 077 272986
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :