หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A


   

 


 


นายวรรยุท สัมพันธมาศ
หัวหน้าอาคารสถานที่
 


นายนันทวัฒน์  แหวนเพ็ชร
ห้องธุรการ

 

 
นางสาวเบญจพร จิตต์จง
ห้องพยาบาล

   
 


 

นางวารยา ชุติดำรง
ห้องนาฎศิลป์
 
นายยงยุทธ  ชัยทอง
ห้องโสตทัศนศึกษา (ห้องประชุม)
 
นางทัศนีย์พร  นาคมุสิก
ห้องวิทยาศาสตร์
 

   
 


 นางชฎารัตน์  พิศภักดิ์
ห้องครัว/โรงอาหาร
 
นางกรรณิกา  แก้วสงค์
ห้องวิชาการ
 
นายสมพร   ณ พัทลุง
ห้องโสตทัศนศึกษา (เครื่องเสียง)
 

   


   
นางสาวพรทิพย์  นุ้ยภักดี
ห้องสมุด
 
 นายกิตติ ลีวิริยะพันธู์
ห้องดนตรีไทย
 
 นางธัญพัฒน์  ทิพย์มนตรี
ห้องคอมพิวเตอร์

 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
358/4 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 272986 Fax: 077 272986
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :