หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A

   

 


  

นางสาวสิริมา งามศุภกร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายกิจการนักเรียน

    


 


 


นายบรรยง  ดิษฐรักษ์
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
 
 นางรัชนี   ศรเกษตริน
กิจการนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
 
นางสุทธิดา  ณ พัทลุง
กิจการนักเรียนระดับ ป.1 - ป.3

   


 


 
นางพจนารถ  วิทิพย์รอด
กิจการนักเรียนระดับ ป.4 - ป.6
   
นางประภาพรรณ  ชนุะสงคราม
กิจการนักเรียนระดับ  ม.1 - ม.3

 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
358/4 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 272986 Fax: 077 272986
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :