หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A

   

 


  

นางวิลาวัลย์ ดุริยะประพันธ์
หัวหน้างานความสัมพันธ์ชุมชน

    


 


 


นางสาวสุนี  พันธวัฒน์
งานประชาสัมพันธ์
 
นางอำพร  พ่วงแม่กลอง
งานคณะกรรมการสถานศึกษา
 
นางชฏารัตน์  พิศภักดิ์
งานรับรอง/ต้อนรับ


   


 


 
 นายสมโชค  สุทธินุ้ย
งานกิจกรรมพิเศษ
   


 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
358/4 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 272986 Fax: 077 272986
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :