หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A

 

 

     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้นประถมศึกษา 1
     สายชั้นประถมศึกษา 2
     สายชั้นประถมศึกษา 3
     สายชั้นประถมศึกษา 4
     สายชั้นประถมศึกษา 5
     สายชั้นประถมศึกษา 6
     สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
     เจ้าหน้าที่และบุคลากร
  Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6]

 
หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/19 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 280543
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :