หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A

 
 

วันศุกร์ที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  2562 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาด้านร่างกาย   สติปัญญา  จิตใจ  มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี   มีความรับผิดชอบ  รู้จักเสียสละ  โดยจัดกิจกรรมที่สวนหลวง ร.9  สุราษฎร์ธานี  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 


 

เด็กชายคณิศร  นิยมรส   นักเรียนโรงเรียนเทศบาล  ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง   พร้อมเงินรางวัล  ๕,๐๐๐ บาท  (ผลคะแนนเป็นลำดับที่ ๓)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น   ระดับประเทศ   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น   เมื่อวันที่   ๙- ๑๑  มกราคม   ๒๕๖๒   ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์  เขตบางกะปิ    กรุงเทพมหานคร


 

 

 

 

 

 

        ผลงาน/กิจกรรม


 ปรับพื้นฐานความรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
 ผลการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี  “งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ   ๖๓   พรรษา”
 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่
 กิจกรรมรณรงค์ “๑ ธันวาคม วันเอดส์โลก”
 ลูกเสือและเนตรนารี ร่วมบำเพ็ญประโยชน์  เนื่องในวันวชิราวุธ  ๒๕  พฤศจิกายน  วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
เด็กชายศตวรรษ  คารมดี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการส่งผลงานเข้าประกวด  “เครื่องผลิตข้าวแบบอัตโนมัติ”
 ชนะเลิศการประกวดแต่งกลอนสุภาพ งานวันภาษาไทยแห่งชาติ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
  การแข่งขันวิชาการระดับภาคใต้ "สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีวิชาการ"
   เด็กหญิงสุจิตา   คงเวช ได้รับรางวัลพิเศษ จากการส่งภาพวาดเข้าประกวด  ”  โครงการ จินตนาการ สืบสาน
       วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ ๑๐  

   เด็กหญิงสุจิตา   คงเวช  ได้รับรางวัล  Gold  Award” 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   ผลงานนักเรียนเข้าประกวด โครงการยุวประปารวมใจประหยัดน้ำ
          เทิดพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการประปาส่วนภูมิภาค  (กปภ.)

   รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่  ๖๕
  การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ ๓๓
        ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
กรุงเทพฯ เกมส์ ๒๕๕๘ณ กรุงเทพมหานคร

  การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "กระทงครอบครัว"   
  การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้  ประจำปี 2558

  การแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ  ใน  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี  ๒๕๕๘
  สภานักเรียน ทัศนศึกษาดูงาน  ณ รัฐสภา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
   ชนะเลิศอันดับ 2 ภาพวาดประกวดหัวข้อ วรรณกรรมเจ้าฟ้าแห่งความประทับใจ 
        ครงการจินตนาการ  สืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัช 

  ชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพ ระบายสีภาพ
  ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
  พิธีประจำหมู่ยุวกาชาด  
  พิธีไหว้ครูประจำปี 2558
   ชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด
  การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียน
 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ หาดใหญ่ ปี 2559

 


  

 

               


 

           


 

      


 

 


 

     

 


       

  
   


 

          
     สายตรงผู้อำนวยการ
     ส่งเอกสารถึงโรงเรียน
     เขียนข้อเสนอแนะ
     ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
      ติดต่อโรงเรียน
      ผลการสอบ ONET

     ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
    ห้องเรียนคณิตศาสตร์
     ห้องเรียนสิ่งแวดล้อม
       ห้องเรียนนาฏศิลป์      โรงเรียนเทศบาล ๑
     โรงเรียนเทศบาล ๓
     
โรงเรียนเทศบาล ๔
     โรงเรียนเทศบาล ๕

    

     Link เว็บไซต์ต่าง ๆ


      
      
      
      
      
      
 

 
 
หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/19 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 280543
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :